Vittorio Lapi
home
up
next
Imola 100 1980     Bimota 250     with Gianpaolo Marchetti