Vittorio Lapi
home
up
previous
Imola 100 1980       Bimota 250