Vittorio Scatola           Paton 500           GP Jerez 1990
home
up
previous
next