Vittorio Scatola           Paton 500           GP Eastern Creek 1994
home
up
previous
next