Takazumi Katayama
home
up
previous
next
GP Salzburg 1983       Honda 500