Shinichi Itoh
home
up
previous
next
GP Suzuka 1992       Honda 500