Shinichi Itoh           Honda 500           GP Suzuka 1992
home
up
previous
next