Shinichi Itoh
home
up
previous
next
GP Suzuka 1993       Honda 500